• +viber +38(050)315-39-42, (068)659-36-21, (073)052-33-57, (044)500-25-33
 • optima-osvita@ukr.net

  Порядок прийому

  Зарахування учнів до Центру освіти «Оптіма»


  Згідно зі статтею 3 Закону України «Про освіту» право громадян на здобуття освіти забезпечується різними формами навчання, у тому числі – дистанційною, а бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання державної підсумкової атестації екстерном.
  У Центрі освіти «Оптіма» використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів (вихованців):
  • особи з особливими потребами;
  • обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
  • особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ЗНЗ населених пунктах;
  • учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований ЗНЗ, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати школу;
  • особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
  • особи, які готуються до вступу до ВНЗ;
  • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

  Екстернат - одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат). Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

  Зарахування осіб на екстернат здійснюється за погодженням з відповідним органом управління освітою та згідно з наказом керівника ТОВ «Центр освіти «Оптіма» для:
  • повнолітніх - за їх особистою заявою;
  • неповнолітніх - за заявою батьків або осіб, які їх замінюють.

  Для проходження річного оцінювання та атестації, окрім заяви на ім'я керівника Центру освіти «Оптіма», екстерни подають документ про наявний рівень освіти. У разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному закладі - довідку, завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, у якому навчається або навчався екстерн.

  Організація навчання регламентується відповідними положеннями:
  • Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.
  • Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 19.05.2008 №431 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за №498/15189.
  • Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 №466 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за №703/23235 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 660 від 01.06.2013 р., № 761 від 14.07.2015 р.

  Зарахування учнів до Центру освіти «Оптіма» здійснюється, як правило, до початку навчального року, впродовж року здійснюється додатковий набір учнів на вільні місця. Зарахування здійснюється без проведення конкурсу.

  Підставою для зарахування дитини є:
  - Заява батьків або осіб, які їх замінюють;
  - Копія свідоцтва про народження дитини;
  - Особова справа учня;
  - Свідоцтво про базову загальну середню освіту для учнів, що закінчили 9 класів);
  - Табель;
  - Виписка оцінок за поточний період (при переході впродовж навчального року);
  - Фотокартка 3х4 см.

  Батьки або особи, які їх замінюють повинні ознайомитися із статутом ТОВ «Центр освіти «Оптіма», правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
  Заяву про зарахування дитини до школи можуть подати тільки батьки або особи, які їх замінюють. Ніякі інші члени родини, близькі та далекі родичі цього зробити не мають права.
  Метою обробки персональних даних дитини, яка вступає до Центру освіти «Оптіма», є забезпечення її права на здобуття повної загальної середньої освіти. Обсяг персональних даних визначається документами, які є обов’язковими для ведення у школах різних типів і форм власності. Документами, в які вносяться персональні дані дитини та її батьків є: особова справа учня, алфавітна книга, класний журнал, бланк протоколу державної підсумкової атестації учнів, табель навчальних досягнень, книги видачі свідоцтв про базову і атестатів про повну загальну середню освіту. При занесені персональних даних до вказаних документів ТОВ «Центр освіти «Оптіма» стає володільцем бази таких даних. Дозвіл на обробку персональних даних наданий ТОВ «Центр освіти «Оптіма» Законом.

  У зв’язку із поширення законів суміжної дії для забезпечення прав дитини на соціальний захист, батьки мають надати додаткові дані про дітей таких категорій:
  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти зі статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: копію рішення про встановлення опіки, медичну довідку встановленого зразка, копію посвідчення дитини-інваліда (копії посвідчення є добровільним рішенням батьків або осіб, які їх замінюють).

  Про школу "Оптіма"

  Школа Оптіма в Інтернеті

  Зворотній зв'язок

  • +тел. (050)315-39-42, (068)659-36-21
  • тел. (073)052-33-57, (044)500-25-33
  •   +38(068)538-18-61
  • email: optima-osvita@ukr.net
  • Київ, пров.Тбіліський 4/10, офіс 117А
  • (ст.метро Політехнічний інститут)
  • ліцензія АЕ №298522 від 08.07.15